Cercetari de marketing - Sectorul privat - Succes consulting
Website Builder

Cercetări de marketing


Rezultatele cercetărilor cantitative sunt esenţiale în procesul decizional al clienţilor. O etapă esenţială este analiza rezultatelor respondenţilor în legătură cu comportamentul uneori atipic al  consumatorului în multe domenii. De asemenea ,cifrele referitoare la veniturile declarate ale populatiei trebuie coloborate cu cele din consum şi informatiile din piaţă.

Tipurile principale de studii:

1.Product Testing;

2.Package Testing;

3.Stabilirea intervalului de preţ optim în funcţie de consumatori şi concurenţi;

4.Segmentarea pieţei;

5.Omnibus (colectarea datelor prin outsourcing la companii specializate).

Succes Consulting realizează cercetări calitative despre consumatorul final şi business to business. Pe baza unor discutii detaliate şi creative cu clientul alegem şi personalizăm metodologia şi tipul cercetării calitative.

Ariile de aplicare:

1.Studii despre branding;
2.Evaluarea canalelor de media folosite;
3.Teste despre ambalaje;
4.Studii comparative despre serviciile sau produsele concurenţilor;
5.Comportamentul consumatorului.
Metodologii:
1.Interviuri detaliate;
2.Observarea;
3.BlindTest;
4. Mystery shopping (angajaţi sau concurenţi).

Contactaţi-ne