Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică - Sectorul public - Succes consulting
Site Builder

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-EconomicăExistenţa unui plan de dezvoltare socio-economic a localităţii, demonstrează faptul cunoasterii şi înţelegerii drumului ce urmeaza a fi parcurs de către localitate.Este foarte important să înţelegem, cine este responsabil pentru acest plan, cum ierarhizăm problemele, care va fi principiul de ierarhizare, dar şi cine stabileşte mecanismele de ierarhizare şi control.Este greu să credem, că atunci cînd nu avem o hartă a drumului ce urmează a fi parcurs, putem tinde să schimbam ceva, pentru că nu ştim unde să mergem, iar în fiecare an, la schimbul agendei anuale, stabilim noi obiective.

Propunem:

Plan bazat pe necesităţile CONCRETE ALE LOCALITAŢII

Plan bazat pe realităţile din localitate

Plan ce Va avea un administrator, selectat de localitate şi consiliu, dar care  Va fi instruit, pentru a admistra activitatea de atragere a investiţiilor şi managementului de proiect a întregii localităţi

Plan realizat pentru, împreuna şi întru binele oamenilor localitătii,  ce va avea efect sustenabil doar în cazul   implicării  întregii localităţi, în cadrul acestui  proces.

PDSE-ul localității se dorește a fi un document care va avea drept impact:

Identificarea programelor și proiectelor ce necesită a fi executate în localitate
Planificarea de acțiuni, proiecte, programe bine determinate pentru o anumită perioadă de timp, ca rezultat, se obține, în mare parte, reducerea riscurilor de pe urma implementării acestor programe
Creează o imagine de ansamblu asupra situației actuale din localitate și asupra perspectivelor de dezvoltare, fapt ce permite: stabilirea orientării de dezvoltare, identificarea nevoilor și mijloacelor necesare satisfacerii lor, diminuarea riscurilor și controlul rezultatelor obținute
Este un canal informațional de comunicare al APL cu potențialii investitori (agenți economici, organizații naționale și internaționale)
Servește drept bază și îndrumar al APL în ceea ce privește dezvoltarea socio-economică durabilă a localității (stabilește misiunea, obiectivele, strategia și planurile de acțiune pentru derularea activităților specifice unei dezvoltări durabile a localității)
Se formează planurile operaționale anuale, lunare conform PDSE
 Instrument eficient de gestionare a bugetului local în corespundere cu programele și proiectele preconizate
 Obligativitatea contribuției financiare a diverșilor actori implicați în realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare
Mijloc de atragere a unor noi investiții, donații, granturi pentru proiectele prognozate
 Îmbunătățirea relațiilor din sectorul public și cel privat
 Îmbunătățirea mediului de afaceri
 Dezvoltarea și pregătirea resurselor umane
 Cartea de vizită a localității
Transparență decizională –prin asigurarea unui cadru optim, necesar verificării și coordonării permanente a activităților desfășurate.
Instrument dinamic care poate fi modificat pe măsura acumulării experienței și a cunoștințelor

Contactati-ne