Website Maker

Plan Local de Actiune pentru Mediu


Plan local de acțiuni pentru mediu (în continuare PLAM) este un proces şi o strategie din cadrul managementului de mediu care pune în realizare prevederile Directivelor de mediu ale UE, Agendei 21, planurilor locale de dezvoltare socio-economică şi include discuţiile a celor mai importante probleme care afectează mediul. Acest document este legat cu dezvoltarea economică şi aspectele de protecţie a mediului, ceea ce reprezintă, de fapt, noţiunea de dezvoltare durabilă. La baza acestuia se află colaborarea dintre instituţii, agenţii economici, mediu academic, ONG-uri şi comunitățile locale, care au interese comune în problemele de mediu.

PLAM-ul localității se dorește a fi un document care:

Inventarierea situaţiei curente de mediu în localitate
Crearea unei baze de date complete privind starea mediului
Identificarea problemelor şi obiectivelor de mediu în localitate
Stabilirea măsurilor, activităţilor necesare pentru reducerea poluării şi dezvoltării socio-economice
Implementarea măsurilor identificate în planul de Acţiuni de mediu pentru localitate
Program de monitoring asupra stării mediului şi implementării acţiunilor prevăzute
Asigurarea colaborării și transparenței între factorii implicați și interesați în rezolvarea problemelor de mediu
Implicarea în realizare a planului a societăţii civile, autorităţilor publice locale, ONG etc
 Presupune distribuirea mai echitabilă a resurselor financiare limitate pentru acțiunile prevăzute pentru acțiunile de mediu.

Contactati-ne