Plan Urbanistic General - Sectorul public - Succes consulting
Website Generator

Plan Urbanistic General


Plan Urbanistic General reprezintă  un proiect, care face parte din programul de amenajare al teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. Planul urbanistic general are caracter director şi de  reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi  administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; 

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

c) zonificarea funcțională în corelație cu organizarea reţelei de circulaţie; 

d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; 

e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice; 

g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; 

h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. 

Contactaţi-ne