Parteneriat Public Privat - Sectorul public - Succes consulting
Site Maker

Parteneriat Public Privat
Un parteneriat public-privat este un acord contractual între o agenţie publică şi o entitate din sectorul privat. Prin acest acord, abilităţile şi activele fiecărui sector (publice şi private) sunt partajate în furnizarea unui serviciu sau sunt  o facilitate pentru uzul publicului larg. În plus faţă de partajarea resurselor, fiecare sector împarte din riscurile şi beneficiile potenţiale în livrarea de servicii şi / sau facilitati.

⇒ Principiile PPP în Republica Moldova

✔ Egalitate în tratarea şi alegerii partenerilor, imparţialitate şi nediscriminare
✔ Transparenţă
✔ Echilibru
✔ Acordare de compensaţii
✔ Cooperare
✔ Libertăţi contractuale

⇒ Scopurile Pateneriatului Public Privat

✔ Responsabilitate comună în procesul de dezvoltare al infrastructurii RM
✔ Concesionarea obiectelor de interes naţional pe o perioadă de maximum 50 de ani
✔ Acumulare de surse de capital
✔ Atragerea investiţiilor străine şi locale
✔ Crearea concurenţei loiale pe piaţa de produse şi servicii

⇒ Priorităţile PPP pe sectoare

✔ Energetică:
- dezvoltarea sectorului energetic din surse tradiţionale şi alternative
✔ Transport:
- reabilitarea drumurilor şi intreţinerea lor
- transportul public
✔ Infrastructura afacerilor
- parcurile industriale
✔ Utilitaţi municipale
- construcţii
- modernizarea apeductelor şi reţelelor de canalizare
✔ Domeniul IT
✔ Sectorul Agrar
✔ Sectorul financiar-bancar

⇒ Strategii

✔ Reducerea riscului de dezvoltare
✔ Reducerea riscurilor de investiţii capitale
✔ Mobilizarea activelor neutilizate
✔ Imbunataţirea mediului de afaceri
✔ Eficientizarea costurilor
✔ Diversificarea serviciilor pentru comunitate
✔ Crearea locurilor de muncă
✔ Atragerea noilor tehnologii şi implimentarea acestora

Contactaţi-ne