Studii de fezabilitate - Sectorul public - Succes consulting
mobirise.com

Studii de fezabilitate


Studiul de fezabilitate reprezintă o analiză a viabilității unei idei. Toate activitățile unui studiu de fezabilitate sunt direcționate pentru determinarea punctelor slabe sau imposibilității de derulare a proiectului, pentru o anumită locație sau timp, pentru a evita  amalgamul de riscuri care poate parveni pe parcurs. 

Scopul unui studiu de fezabilitate este de a oferi o primă imagine a aspectelor principale ale proiectului, pe care urmează să o porniți. Utilitatea lui este aceea de a identifica problemele , care ar putea împiedica succesul proiectului. 

Studiul de fezabilitate evaluează potențialul proiectului pentru succes. Obiectivitatea percepută în această evaluare este un factor important pentru credibilitatea lui în faţa investitorilor sau creditorilor, care ar putea cere un asemenea studiu, dar este în primul rând, importantă pentru întreprinzător, care are nevoie de informații reale, și nu de o consolidare falsă a viselor sale.

Instruiri in Managementul de Proiect

Instruiri in Managementul de Proiect
Managementul proiectelor constă în aplicarea cunostinţelor, capacităţilor, instrumentelor şi tehnicilor specifice pentru activităţile unui proiect, care au obiective, scopuri şi cerinţe definite,  referitoare la timp, costuri, calitate şi parametri de performanţă, activităţi considerate  importante şi adecvate pentru finanţare. Timpul, costul, calitatea şi performanţele sunt constrîngeri pentru proiect
.

Succes Consulting organizează cursuri care se adresează atât celor care gestionează proiecte şi 
doresc să își actualizeze informațiile, să facă schimb de experiență cu formatorul și cu ceilalți, 
cât și celor, care doresc să inițieze ulterior această provocare.

Abilităţi și competenţe

✔ cunostinţe şi competenţe în management de proiect, care te vor ajuta în orice tip de activitate, în proiectele interne ale companiei sau în proiecte cu finanţare externă;
✔ abilităţi îmbunătăţite de gestionare a tuturor resurselor proiectului, de management al riscurilor şi comunicare cu stakeholderii proiectului.

Contactaţi-ne