Instruiri in Managementul de Proiect - Sectorul public - Succes consulting
https://mobirise.com/

Instruiri in Managementul de Proiect

Tipurile principale de studii:

1.Product Testing;
2.Package Testing;
3.Stabilirea intervalului de preţ optim în funcţie de consumatori si concurenţi;
4.Segmentarea pieţei;
5.Omnibus (colectarea datelor prin outsourcing la companii specializate).

Succes Consulting realizează cercetări calitative despre consumatorul final şi business to business. Pe baza unor discutii detaliate şi creative cu clientul,  alegem şi personalizăm metodologia şi tipul cercetării calitative.

Ariile de aplicare:


1.Studii despre branding;
2.Evaluarea canalelor de media folosite;
3.Teste despre ambalaje;
4.Studii comparative despre serviciile sau produsele concurenţilor;
5.Comportamentul consumatorului. 

Metodologii:

1.Interviuri detaliate;
2.Observarea;
3.BlindTest;
4.Mystery shopping (angajati sau concurenta).

Cercetarile business to business te ajuta să înţelegi cum să promovezi mai bine produse şi 
servicii către factorii de decizie din companiile ţintă.

Principalele tipuri de studii:

1.Opinii şi recomandări ale persoanelor avizate  din domeniu,  referitoare la un nou proiect în Republica Moldova;
2.Baze de date cu clienţi potenţiali cu cîmpuri personalizate şi servicii de pre-sales;
3.Baze de date ale furnizorilor cu cîmpuri personalizate. 
4.Studii sectoriale.

Succesul unei cercetări B2B constă în profesionalismul cu care operezi şi obţii informaţii de la persoanele de decizie din companiile ţintă intervievate.

Succes Consulting are o bună experienţă în acest domeniu, cooperînd cu  analişti profesionişti, precum şi un network important de persoane de decizie.

Metodologii:

1.Interviuri faţă în faţă cu factorii de decizie.
2.Interviuri la telefon, urmate de e-mail, dacă este cazul, pentru bazele de date cu cîmpuri personalizate.

Cercetarea în  ramura industriei  este strâns legată de serviciile de consultanţă în start-up, pe care  Succes Consulting le furnizează.

Cu ajutorul acestor studii asistăm clienţii în luarea decizilor  referitoare  la strategia de marketing şi de vânzari.

Contactaţi-ne