Chisinau, str. M.Kogâlniceanu 24/1
022 271313 069922366 www.sct.md

Strategia de dezvoltare a turismului

Strategia are ca scop stabilirea premiselor de dezvoltare durabilă a activităţilorturistice, prin utilizarea potenţialului oferit de diversitateateritoriilor(geodiversitate, biodiversitate), și a resurselor naturale și antropice,pentru o dezvoltare echilibrată şi durabilă a teritoriului naţional, regional și local,pe de o parte şi pentru consolidarea și promovarea identităţii teritoriale și abrand-ului local în context național și internaţional, pe de altă parte, în vederatransformării turismului într-un factor de creștere economică.


Obiectivul fundamental precizat este afirmarea identității locale, regionale șinaționale; creșterea protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural șinatural, dezvoltarea competitivității și dezvoltarea durabilă.


Etapele de lucru:


Sosirea experților și evaluarea localității


Evaluarea potențialului turistic


Chestionarea locuitorilor


Colectarea datelor, analizând situația la fața locului (minim 1 zi)


Realizare propriu-zisă a Strategia de dezvoltare a turismului


Prezentarea Strategiei de dezvoltare a turismului


Specific

*Planul se efectuează în timp de 2 luni

*Costul va fi evaluat de specialiști în funcție de numărul populației în localitate inclusiv suprafata evaluata

*Planul este efectuat de 2-5 experți

*Dupa executia Planul, investitorii și donatorii vor fi siguri de investitiile sale, cit si durabilitatea acestora


Turismul este unul din puţinele motoare pentru salvareapatrimoniului si crearea locurilor de munca ce contribuiedirect la dezvoltare locala